Funing Thế giới nhạc mGame mPlus mSpace BlackBerr Rock Storm Thêm
 
 
 
 
 
 
Mã số giọng nói

+ Phím 1: Giọng nam
+ Phím 2: Giọng nữ
+ Phím 3: Giọng robot
+ Phím 4: Giọng người già
+ Phím 5: Giọng hoạt hình
+ Phím 6: Giọng trẻ em

Cách thức đăng ký dịch vụ

Cách 1: Qua SMS
- Soạn: DK TênGóiCước gửi 1567 (Tên gói cước là MC1, MC7)
- Ví dụ: để đăng ký gói cước MC1, soạn DK MC1 gửi 1567.
- Lưu ý: Nếu khách hàng soạn DK gửi 1567. Hệ thống sẽ mặc định khách hàng đăng ký gói ngày MC1.
Cách 2: Qua IVR
Gọi tổng đài 1567 bấm phím 1 để lựa chọn mục đăng ký dịch vụ.
Cách 3: Qua Wapsite
- Truy cập wapsite http://m.magiccall.vn
- Bấm vào mục Đăng ký dịch vụ
- Lựa chọn gói cước muốn đăng ký.
Cách 4: Qua Website
- Truy cập website http://magiccall.vn
- Bấm vào mục Đăng ký dịch vụ
- Lựa chọn gói cước muốn đăng ký.

Cách thức thực hiện cuộc gọi

Để thực hiện cuộc gọi với giọng đã chuyển với các số điện thoại khác, bạn chỉ cần bấm số 1567 kèm theo số của người cần gọi rồi bấm phím gọi. Khi đó, cuộc gọi sẽ được kết nối, giọng nói của bạn sẽ biến đổi trong quá trình đàm thoại theo giọng mà bạn đã đăng ký trước đó.
Ví dụ: Bạn muốn thực hiện cuộc gọi đến số thuê bao 0912345678, bạn thao tác như sau: 15670912345678 và bấm phím gọi.
Chú ý: Bạn có thể thực hiện cuộc gọi Magic Call tới các thuê bao thuộc mạng khác như VinaPhone, Viettel,..

Cách thức Hủy dịch vụ

Cách 1: Qua SMS
Soạn: HUY TênGóiCước gửi 1567
Cách 2: Qua IVR
Gọi tổng đài 1567 và làm theo hướng dẫn
Cách 3: Qua wapsite
- Truy cập wapsite http://m.magiccall.vn
- Lựa chọn mục Quản lý dịch vụ
- Lựa chọn gói cước muốn hủy.
Cách 4: Qua Website
- Truy cập website http://magiccall.vn
- Lựa chọn mục Quản lý dịch vụ
- Lựa chọn phần hủy.

Lựa chọn giọng nói:

Cách 1: Qua SMS
- Soạn: MC X gửi đến 1567
- Trong đó:
Trong đó: X là mã giọng nói ( 1- Giọng nam; 2 – Giọng nữ; 3- Giọng Robot; 4- Giọng Người già; 5- Giọng Hoạt hình; 6- Giọng Trẻ em).
+ Ví dụ: Khách hàng Mobifone đã đăng ký dịch vụ Magic Call muốn chọn giọng robot, khách hàng soạn: MC 3 gửi đến 1567
Cách 2: Qua Website
- Truy cập website http://magiccall.vn
- Lựa chọn mục Quản lý dịch vụ/Lựa chọn giọng nói
- Chọn giọng nói theo ý muốn. Giọng nói được chọn sẽ được cài đặt cho tất cả các cuộc gọi của bạn
Cách 3: Qua wapsite
- Truy cập wapsite http://m.magiccall.vn
- Lựa chọn mục Quản lý dịch vụ/Lựa chọn giọng nói
- Chọn giọng nói theo ý muốn. Giọng nói được chọn sẽ được cài đặt cho tất cả các cuộc gọi của bạn
Cách 4: Qua IVR
- Gọi tổng đài 1567, lựa chọn phím 2 để lựa chọn giọng nói yêu thích

Lựa chọn giọng nói trong lúc quay số thực hiện cuộc gọi

- Để lựa chọn giọng nói ngay khi bấm số gọi mà không cần phải đăng kí giọng nói từ trước, Khách hàng bấm: 1567 + SDT người nhận + phím (*) + mã giọng nói
- Trong đó: mã giọng nói được quy định như sau: 1- Giọng nam; 2 – Giọng nữ; 3- Giọng Robot; 4- Giọng Người già; 5- Giọng Hoạt hình; 6- Giọng Trẻ em.
- Ví dụ Khách hàng muốn gọi tới số 0902345678 với giọng người già thao tác như sau: 15670902345678*4 rồi Bấm phím gọi

Thực hiện chuyển đổi các giọng khác nhau khi thực hiện cuộc gọi


- Khách hàng đang sử dụng một giọng điệu Magic nhất định muốn chuyển sang một giọng khác chỉ cần Bấm : Phím * + Phím số tương ứng với giọng muốn chuyển.
- Ví dụ: khi đang đàm thoại, khách hàng có thể chuyển từ “giọng nữ - tương ứng phím 2” sang chế độ “giọng người già – tương ứng phím 4” bằng cách bấm: *4. Lập tức hệ thống sẽ chuyển giọng của bạn thành giọng người già.

Từ chế độ Magic chuyển sang chế độ thường (chế độ giọng nói thật của khách hàng):

- Khi đang đàm thoại với chế độ Magic, khách hàng cũng có thể chuyển về chế độ thường (giọng nói thật) của mình bằng cách thao tác trên bàn phím điện thoại: Phím * + Phím 0 , lập tức chế độ chuyển giọng sẽ chuyển giọng của thuê bao từ chế độ magic về chế độ thường (chế độ giọng nói thật của khách hàng).

Thay đổi giọng nói theo thời gian

- Khách hàng có thể thiết lập thời gian thay đổi giọng nói khác nhau vào những thời điểm khác nhau, trong ngày, tuần…
+ Cách 1: Thông qua kênh SMS: Không hỗ trợ tính năng này
+ Cách 2: Thông qua kênh website
• Truy cập website http://magiccall.vn
• Lựa chọn mục Quản lý dịch vụ => Cài đặt nâng cao
• Thay đổi giọng nói theo thời gian mà bạn muốn
+ Cách 3: Thông qua kênh wapsite
• Truy cập wapsite http://m.magiccall.vn
• Hệ thống tự động nhận diện số thuê bao nếu truy cập qua GPRS/EDGE/3G.
• Lựa chọn mục Quản lý dịch vụ => Cài đặt nâng cao
• Thay đổi giọng nói theo thời gian mà bạn muốn
+Cách 4: Thông qua Tổng đài IVR: Không hỗ trợ tính năng này

Thay đổi giọng nói theo số/nhóm số điện thoại:

Cách 1: Thông qua kênh SMS
MC X SDT1,SDT2,SDT3… gửi 1567
- Trong đó:
+ X: mã giọng nói được quy định như sau: 1- Giọng nam; 2 – Giọng nữ; 3- Giọng Robot; 4- Giọng Người già; 5- Giọng Hoạt hình; 6- Giọng Trẻ em.
+ SDT1, SDT2, SDT3… là số điện thoại bạn muốn gán giọng nói thay đổi khi trò chuyện
- Ví dụ: Khách hàng muốn sử dụng giọng nói “Robot” khi gọi điện đàm thoại với SDT1, SDT2 => Khách hàng chỉ cần soạn tin theo cú pháp: MC 3 SDT1,SDT2 => gửi đến 1567
Cách 2: Thông qua kênh website
- Truy cập website http://magiccall.vn
- Lựa chọn mục Quản lý dịch vụ => Cài đặt nâng cao
- Thay đổi giọng nói theo 1 số điện thoại hoặc một nhóm số điện thoại mà bạn muốn.
Cách 3: Thông qua kênh wapsite
- Truy cập wapsite http://m.magiccall.vn
- Hệ thống tự động nhận diện số thuê bao nếu truy cập qua GPRS/EDGE/3G.
- Lựa chọn mục Quản lý dịch vụ => Cài đặt nâng cao
- Thay đổi giọng nói theo 1 số điện thoại hoặc một nhóm số điện thoại mà bạn muốn
Cách 4: Thông qua Tổng đài IVR :
- Khách hàng gọi lên tổng đài 1567 và bấm phím 2 để lựa chọn giọng nói yêu thích, tiếp tục chọn phím 2 để lựa chọn giọng cho một số hoặc 1 nhóm số điện thoại.

Thay đổi giọng nói ngẫu nhiên

- Magic Call cho phép thuê bao lựa chọn giọng nói ngẫu nhiên. Hệ thống sẽ tự động lựa chọn giọng nói bất kì mỗi khi thuê bao thực hiện cuộc gọi.
- Lưu ý: Hình thức này sẽ cung cấp cho khách hàng khi khách hàng đã đăng ký thành công dịch vụ nhưng chưa chọn lựa giọng chuyển đổi.