Funing Thế giới nhạc mGame mPlus mSpace BlackBerr Rock Storm Thêm
   
 
 
 
 
 
 

     Đánh giá dịch vụ MagicCall

Rất tốt Tốt Bình thường Chưa tốt Rất tệ
 Rất tốt
15  
 Tốt
29  
 Bình thường
6  
 Chưa tốt
7  
 Rất tệ
7  

Ý kiến góp ý

8490493...

15/08/2014 10:40:02

Can chinh sua them giao dien

8493619...

15/08/2014 10:40:02

test

8490493...

15/08/2014 10:40:02

them giong robot